Járművek elszállítása

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet /KRESZ/ alapján a járművek közlekedésben való részvételének a feltételei:

5. § (1). A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni,

a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van;

b) amelyre külön jogszabályban meghatározott számú, típusú és elhelyezésű hatósági jelzés(ek) [rendszámtábla(ák)] van(nak) felszerelve;

c) amelynek műszaki-, biztonsági- és környezetvédelmi jellemzői megfelelnek a jogszabályban meghatározott feltételeknek;

f) amelyre a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet fennáll.

Az 1999. évi LXIII. törvény 20. § (2) bekezdése alapján a közterület-felügyelő a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon járművön, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, értesítést helyez el, amely tartalmazza a (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményre történő figyelmeztetést.

(3) A (2) bekezdés szerinti értesítés elhelyezésétől számított 10 napot követően a felügyelő az érintett járművet elszállítással eltávolíthatja.

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 5/2014.(III.31.) önkormányzati rendelete 13. § (1) alapján közterületen a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet /KRESZ/ 5. § a) b) és f) pontjai alapján forgalomképtelennek minősülő jármű közterület-használati engedély nélkül, valamint a KRESZ 59. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével nem tárolható. A gépjármű üzemben tartója az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani a közterületről.

(3) Az engedély nélkül közterületen tárolt üzemképtelen jármű elszállítására és a felmerült költségekre az 55/2009. (X.16.) IRM rendelet szabályait kell alkalmazni. A járművek kiváltásának feltétele ezen költségek megfizetése.

Amennyiben az elszállított gépjárművet a tulajdonos/üzemben tartó az 1999. évi LXIII. törvény 20.§ (5) bekezdésében foglalt határidőn belül nem váltja ki, akkor a Közterület-felügyelet jogosult a gépjárművet értékesíteni, egyéb módon hasznosítani vagy regisztrált hulladékkezelő részére átadni megsemmisítésre.

Az elszállított járműveket az ATC Aircom Kft. telephelyén a Budapest, XI. kerület Kőérberki u. 36/A. (Bejárat a Repülőtéri út 2. felől) helyezzük el. Elérhetőségek:

Web: http://www.atc-automentes.hu/

Telefon: +36 23 232 702, +36 20 444 5851

IBL-865,Renault Kango Fc (fehér), 2024.06.05., Törökbálint Rózsa sétány u.6.

IBL-865,Renault Kango Fc (fehér), 2024.06.05., Törökbálint Rózsa sétány u.6.

2024.06.05.  

Indok: Forgalomképtelen/üzemképtelen.

Tovább »

PTB-020, Ford Mondeo BWY (kék), 2024.06.05., Törökbálint, Törökbálint Tölgyfa utca

PTB-020, Ford Mondeo BWY (kék), 2024.06.05., Törökbálint, Törökbálint Tölgyfa utca

2024.06.05.  

Indok: Forgalomképtelen/üzemképtelen.

Tovább »