Walla József Óvoda
Walla József Óvoda történetek
 2018. június 13.

Óvják egészségüket, mutassanak példát majdan gyermekeiknek, őrizzek a hagyományokat, szeretettel emlékezzenek nevelőikre, társaikra.